VintaSoft Barcode .NET SDK v10.0
Vintasoft.Barcode Namespace / WebBarcodeReaderSettingsJS type / get_PharmacodeMinPadding Method
In This Topic
  get_PharmacodeMinPadding Method
  In This Topic
  Gets the minimum barcode padding, in narrow bars, for Pharmacode barcode.
  Syntax
  var instance = new Vintasoft.Barcode.WebBarcodeReaderSettingsJS();
  var value; // Type: number
  value = instance.get_PharmacodeMinPadding();
  function get_PharmacodeMinPadding() : number;

  Return Value

  Minimum barcode padding, in narrow bars, for Pharmacode barcode.
  Browser Compatibility
  9
  5
  11
  5
  See Also