VintaSoft Imaging .NET SDK v8.5
get_SeedPercentage Method
Vintasoft.Imaging.ImageProcessing Namespace > WebAddNoiseCommandJS type : get_SeedPercentage Method
Gets a reference value to noise percentage.
Syntax
var instance = new Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.WebAddNoiseCommandJS(successFunc, errorFunc);
var value; // Type: number
value = instance.get_SeedPercentage();
function get_SeedPercentage() : number;

Return Value

Reference value to noise percentage. Default value is 100.
Browser Compatibility
9
5
11
5
See Also

Reference

WebAddNoiseCommandJS type