VintaSoft Imaging .NET SDK 12.4: Documentation for .NET developer
In This Topic
  VintaSoft JPEG2000 .NET Plug-in: API changes in version 12.4
  In This Topic

  API changes in Vintasoft.Imaging.Jpeg2000Codec.dll

  Changed classes:

  Vintasoft.Imaging.Codecs.Decoders.Jpeg2000Decoder
  Removed methods
  public Vintasoft.Imaging.VintasoftImage GetImageRect(int, int, Vintasoft.Imaging.Codecs.Decoders.DecodingSettings, System.EventHandler<Vintasoft.Imaging.ProgressEventArgs>, System.EventHandler<Vintasoft.Imaging.ImageRendering.IntermediateImageRequestEventArgs>) Use GetImageRect(...,scale,...) method instead.
  public Vintasoft.Imaging.VintasoftImage GetImageRegion(int, int, int, Vintasoft.Imaging.Codecs.Decoders.DecodingSettings, System.EventHandler<Vintasoft.Imaging.ProgressEventArgs>, System.EventHandler<Vintasoft.Imaging.ImageRendering.IntermediateImageRequestEventArgs>) Use GetImageRegion(...,scale,...) method instead.
  Changed methods
  public bool CanReadImageRegion(int, Vintasoft.Imaging.Codecs.Decoders.DecodingSettings) public bool CanReadImageRegion(int, int, Vintasoft.Imaging.Codecs.Decoders.DecodingSettings)