VintaSoft Barcode .NET SDK v10.0
set_PharmacodeMinPadding Method
Vintasoft.Barcode Namespace > WebBarcodeReaderSettingsJS type : set_PharmacodeMinPadding Method
Minimum barcode padding, in narrow bars, for Pharmacode barcode.
Sets the minimum barcode padding, in narrow bars, for Pharmacode barcode.
Syntax
var instance = new Vintasoft.Barcode.WebBarcodeReaderSettingsJS();
var returnValue; // Type: any
returnValue = instance.set_PharmacodeMinPadding(value);
function set_PharmacodeMinPadding( 
   value : number
) : any;

Parameters

value
Minimum barcode padding, in narrow bars, for Pharmacode barcode.
Browser Compatibility
9
5
11
5
See Also

Reference

WebBarcodeReaderSettingsJS type