VintaSoft Imaging .NET SDK v8.5
get_MaxPercentOfColorPixels Method
Vintasoft.Imaging.ImageProcessing Namespace > WebIsImageGrayscaleCommandJS type : get_MaxPercentOfColorPixels Method
Gets the maximum count, in percents, of color pixels in image.
Syntax
var instance = new Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.WebIsImageGrayscaleCommandJS(successFunc, errorFunc);
var value; // Type: number
value = instance.get_MaxPercentOfColorPixels();
function get_MaxPercentOfColorPixels() : number;

Return Value

Maximum percents of color pixels in image.
Browser Compatibility
9
5
11
5
See Also

Reference

WebIsImageGrayscaleCommandJS type