VintaSoft Imaging .NET SDK v8.5
get_UndoLevel Method
Vintasoft.Imaging Namespace > WebUndoManagerJS type : get_UndoLevel Method
Gets the maximum number of undo levels.
Syntax
var instance = new Vintasoft.Imaging.WebUndoManagerJS();
var value; // Type: number
value = instance.get_UndoLevel();
function get_UndoLevel() : number;

Return Value

Maximum number of undo levels. Default value is 5.
Browser Compatibility
9
5
11
5
See Also

Reference

WebUndoManagerJS type